Caritas_akcje

Obrazy newsów: caritas_logo.gif

Szkolne Koło Caritas w naszej szkole jest wspólnotą opartą o statut Szkolnych Kół Caritas dla diecezji polskich i wpisuje się w działania charytatywne szkoły działając wspólnie z komisją charytatywną w oparciu o pracę i zaangażowanie wolontariuszy – uczniów naszej szkoły

 

Szkolne Koło Caritas uczy kształtowania ducha ofiary, miłosierdzia i wrażliwości na potrzeby bliźnich według założeń idei „Caritas”

Opiekunem Koła jest ks. Mariusz Gubow. Do Szkolnego Koła Caritas należą uczniowie od III do VI klasy o różnym stopniu zaangażowania w pracę Koła. Spotkania odbywają się w środy w Sali parafialnej o godz. 16.00, oraz w razie potrzeby w innych terminach i okolicznościach (np. działania liturgiczne związane z nabożeństwami w kościele).

 

CELE OGÓLNE ZAJĘĆ SKC:

- zwiększenie wrażliwości dzieci na potrzeby innych,

- tworzenie więzi między członkami SKC i innymi organizacjami charytatywnymi, wolontariatem oraz środowiskiem lokalnym,

- kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu wartości chrześcijańskich,

- rozwijanie empatii u uczniów,

- poszerzanie wiedzy uczniów w różnych dziedzinach oraz rozwijanie talentów, zdolności w służbie bliźniemu

- inspirowanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego,

- zwiększanie satysfakcji uczniów z wykonywanej pracy,

- nabywanie doświadczeń i umiejętności społecznych,

- kształtowanie umiejętności działania zespołowego,

- współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się,

- kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły i regionu,

- realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,

- współdziałanie z organizacjami i instytucjami.

Obrazy newsów: caritas_dekret.jpg

 

 

Słodki Zając

 

Szkolne Koło  Caritas i Samorząd Uczniowski zaprasza do włączenia się do wielkanocnej akcji „Słodki Zając”.

Tak jak w roku ubiegłym zbierać będziemy różne słodkości, z których przygotujemy upominki dla dzieci będących w szczególnej potrzebie, aby i one mogły zaznać radości zbliżających się świąt.

Słodycze zbierać będą wolontariusze Szkolnego Koła Caritas we wtorek, środę i czwartek.

Liczymy na Waszą pomoc i wrażliwe serca.

Szkolne Koło Caritas

Obrazy newsów: caritas_sprzeda.jpg


. Przed Wielkanocą członkowie SKC własnoręcznie wykonują kolorowe jajka i inne ozdoby świąteczne.
 Obrazy newsów: caritas_ozdoby_wielkanocne_0.jpg
 Obrazy newsów: caritas_ozdoby_wielkanocne_01.jpg
Obrazy newsów: caritas_ozdoby_wielkanocne_02.jpg

W dniach 13 - 15 marca cztery osoby z naszego Koła Caritas wzięły udział w rekolekcjach dla wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas w Podczelu k/Kołobrzegu. Dzieci uczestniczyły w warsztatach pobudzających wrażliwość na potrzeby innych, szczególnie na bezdomność. Owocem rekolekcji było nawiązanie kontaktów z innymi Kołami i wymiana ubogacających doświadczeń. W rekolekcjach wzięły udział: Julia Ziemska, Wiktoria Lisowska, Sandra Zamiela i Martyna Ułasiewicz.

Obrazy newsów: caritas_rekolekcje_dla_wolontariuszy_.jpg


Jak co roku podczas Wielkiego Postu Szkolne Koło Caritas wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Caritas "Jałmużna Wielkopostna". Rozdaliśmy skarbonki, do których dzieci zbierają jałmużnę czyli swoją ofiarę na pomoc bardziej potrzebującym.

Obrazy newsów: caritas_jalmuzna_wielkopostna.jpg


 

Boże Narodzenie

 

Podczas warsztatów członkowie SKC własnoręcznie wykonują ozdoby choinkowe i kartki świąteczne. Kolorowe bombki i kartki nabywają nasi parafianie wspierając w ten sposób działalność Koła.

Obrazy newsów: caritas_bombki.jpg

Obrazy newsów: caritas_kartki_witeczne.jpg


 

Dni Papieskie

Szkolne Koło Caritas angażuje się w akcje ogólnopolskie, między innymi organizowana podczas Dnia Papieskiego zbiórka na Dzieło Nowego Tysiaclecia.

Obrazy newsów: caritas_dzien_papieski_2014.jpg


 

Na różne sposoby pomagamy w zajęciach duszpasterskich.

Obrazy newsów: caritas_pomoc_w_pracach_duszpasterskich.jpg


 

Wspólnie ze Szkolnym Kołem Caritas w Gimnazjum przeżyliśmy spotkanie wigilijne w sali parafialnej. Były tradycyjne potrawy wigilijne, opłatek, prezenty. Spotkanie upłynęło w świątecznej atmosferze.

Obrazy newsów: caritas_spotkanie_wigilijne_01.jpg

Obrazy newsów: caritas_spotkanie_wigilijne_02.jpg

Obrazy newsów: caritas_spotkanie_wigilijne_03.jpg


 

Przed Świętami Bożego Narodzenia przeprowadziliśmy w szkole akcję "słodki Mikołaj". Z zebranych słodyczy wykonaliśmy 15 paczek świątecznych, które przy pomocy Pani Pedagog przekazane zostały dzieciom z rodzin mniej uposażonych.

Obrazy newsów: caritas_slodki_mikolaj.jpg