Historia

TROCHĘ NASZEJ HISTORII…

Wolontariat w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Orła Białego działa już od wielu lat. Początkowo pracą wolontariuszy na rzecz potrzebujących kierowała Pani pedagog Agnieszka Perskiewicz. W 2008 roku funkcję opiekuna przejęła Pani Anna Kieruzel – Kłonis. Najpierw działania wolontariuszy ograniczały się do współpracy z PCK. Dzięki Paniom Lubomirze Zbitce oraz Grażynie Tyszkiewicz w późniejszym okresie zostały poszerzone o współpracę ze Stowarzyszeniem „Promyk”. Gdy w 2013 roku do naszej szkoły przyszedł ksiądz Mariusz Gubow wolontariusze zaczęli także współpracę z Caritasem. Z uwagi na współpracę naszych wolontariuszy z różnymi organizacjami działającymi na rzecz potrzebujących od 2014 roku koło działające przy naszej szkole nosi nazwę Szkolnego Klubu Wolontariatu i kieruje nich czterech opiekunów. Uczniowie i nauczyciele zaangażowani w jego prace systematycznie organizują różnorodne akcje o charakterze charytatywnym, skierowane na pomoc potrzebującym, włącza się w akcje o charakterze lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

 

GŁÓWNE CELE NASZEGO KLUBU TO:

◊ bezinteresowna służba na rzecz innych,

◊ pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,

◊ promowanie dobra,

◊ wyszukiwanie autorytetów,

◊ wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,

◊ pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu,

◊ pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.