Aktualności
Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018
Data dodania: 03.10.2017 r.

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie mogą przystąpić w naszej szkole do udziału w następujących konkursach przedmiotowych: Konkurs Języka Polskiego, Konkurs Matematyczny oraz Konkurs Języka Angielskiego. Organizatorem konkursów jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Konkursy przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Konkursy będą przebiegały w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w etapie szkolnym wybranego konkursu, proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego do 12 października 2017 r.

Etapy szkolne konkursów odbędą się w następujących terminach: Konkurs Języka Polskiego – 16 października 2017 r. o godz. 10.00, Konkurs Matematyczny- 16 października 2017 r. o godz. 13.00, Konkurs Języka Angielskiego – 17 października 2017 r. o godz. 10.00.

Szczegółowy regulamin konkursów przedmiotowych, terminarz oraz zakres wiedzy i umiejętności są dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie ( www.kuratorium.szczecin.pl) w zakładce Konkursy i olimpiady- Konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne.