Skład Rady Rodziców 2017/2018
1a - Wioleta Kaczyńska
1b - Żaneta Wolińska
2a - Marcin Czarnecki
3a - Dorota Kajder
3b -
3c - Katarzyna Kopacz
4a - Dorota Kajder
4b - Paulina Sokołowska
4c - Marta Duda
4d - Marcin Kruk
5a - Agata Wietrak
5b - Anna Skrzeszut
5c - Anna Halak
6a - Agata Dobrowolska
6b - Anna Lipkowicz i Teresa Ambroziak
6c - pani Filip
7a - Ewa Markiewicz
 
Podział funkcji członków Rady Rodziców:
 
Anna Lipkowicz – przewodnicząca
Ewa Markiewicz – skarbnik
Dorota Kajder – sekretarz
Marcin Czarnecki – członek rady
 

Skład Komisji Rewizyjnej:
Sebastian Gutowski – Przewodniczący
Marcin Kruk – zastępca przewodniczącego
Małgorzata Prusarczyk – członek komisji
 
Zespół Profilaktyczny:
Teresa Ambroziak
Żaneta Wolińska