Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Katarzyna Staniszewska 0a

Wioleta Kaczyńska 0b

Marcin Czarnecki 1a

Dorota Kajder 2a, 3a

Sebastian Gutowski 2c

Marta Duda 3c

Marcin Kruk 3d

Diana Mich 4c

Agata Dobrowolska 5a

Wioleta Nawodzińska 5a

Anna Lipkowicz 5b

Teresa Ambroziak 5b

Ewa Paciorek 5c