Rodzice

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w roku szkolnym 2015/2016 w PublicznejSzkole Podstawowej nr 1 w Świdwinie  uczniowie nadal będą mieli obowiązek noszenia mundurków. Zakupu nowego mundurka można dokonać w Zakładzie Krawieckim „MAK” ul. Brawo 4 w Świdwinie. Z uwagi  na okres urlopowy zamówienia proszę składać do 15 lipca 2015 r.

 

Dyrektor Szkoły

Barbara Pełka

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy Państwa,

że 8 czerwca 2015 r. (poniedziałek)  o godzinie 16.30
w Publicznej Szkole  Podstawowej nr 1 im. Orła Białego odbędzie się zebranie organizacyjne z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016.

 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w roku   szkolnym   2015/2016 w PSP  nr 1 w Świdwinie odbędzie się 13 maja 2015 r. (środa) o godzinie 16.30
na pierwszym piętrze.