Skład kadry pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie

Dyrektor Szkoły  –  mgr Barbara Pełka

Wicedyrektor Szkoły – mgr Anna Strońska

 

Pedagog Szkolny  - mgr Agnieszka Perskiewicz

Bibliotekarz – mgr Barbara Mariak

Nauczyciele świetlicy  - mgr Mariola Skoczylas, mgr Magdalena Rogulska

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

mgr Maria Kamińska

mgr Anna Kuzio

mgr  Halina Michna

mgr Jarosław Pawelec

mgr Dorota Sawicka

mgr Grażyna Tyszkiewicz

mgr Beata Wachowiak

mgr Lubomira Zbitka

 

Nauczyciele języka polskiego:

mgr Renata Jurcaba

mgr Anna Kieruzel – Kłonis

mgr Anna Strońska

 

Nauczyciele języka angielskiego:

mgr Agnieszka Gut-Dawid

mgr Barbara Orlińska

Edyta Uss

 

Nauczyciel języka niemieckiego:

mgr Dorota Grudzień

 

Nauczyciel  historii:

mgr Monika Babiak

 

Nauczyciele przyrody:

mgr Agnieszka Górska

mgr Ewa Marciniak

 

Nauczyciel geografii:

mgr Jadwiga Peszczyńska

 

Nauczyciele matematyki:

mgr Krzysztof Kajder

mgr Magdalena Szydłowska

 

Nauczyciel fizyki:

mgr Daniel Mączewski

 

Nauczyciele religii:

mgr Łukasz Kołodziejak

mgr Małgorzata Ziółkowska

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Katarzyna Kosmala

mgr Edyta Pietrucik

Łukasz Helwig

 

Nauczyciel  zajęć komputerowych:

mgr Piotr Marszalek

 

Nauczyciel  zajęć technicznych:

mgr Jarosław Pawelec