Szkolne Koło Wolontariatu

Wolontariusze pracujący systematycznie szybko stają się osobami bardziej dojrzałymi
i odpowiedzialnymi niż  ich rówieśnicy, nie mający takich doświadczeń.

Co daje praca w wolontariacie?

 •  zdobywasz pierwsze doświadczenia zawodowe i życiowe,
 •  rozwijasz i wzbogacasz swoje zainteresowania,
 • masz szansę zaangażowania się w życie społeczeństwa,
 • hierarchizujesz wartości,
 • uczysz się wspólnie dążyć do dobra,
 •  uczysz się współdziałać z innymi.

 Czego uczy nas praca w Szkolnym Klubie Wolontariatu?

 • odpowiedzialności w podejmowaniu zadań,
 • cierpliwości, panowania nad swoimi emocjami, szczególnie zniecierpliwieniem i zniechęceniem,
 • dyskrecji, szacunku do powierzanych tajemnic czy osobistych zwierzeń podopiecznych,
 • współdziałania wykluczającego niezdrową rywalizację,
 • dobrej organizacji czasu i punktualności, cech nieodłącznych w godzeniu obowiązków domowych, szkolnych i społecznych,
 • kreatywności i zaradności, ponieważ praca
  z podopiecznym dostarcza sytuacji, w których trzeba szybko znajdywać najlepsze rozwiązania.

Cechy dobrego wolontariusza:

 • wysoka kultura osobista;
 • odwaga, empatia i otwartość;
 • wysoki stopień wrażliwości;
 • chęć niesienia pomocy potrzebującym;
 • odpowiedzialność, systematyczność;
 • współczucie;
 • cierpliwość;
 • dużo optymizmu i chęci do działania;
 • prawdomówność i dyskrecja;
 • kreatywność;

Obowiązki wolontariusza:

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza.

2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.