Terminarz zebrań

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Data

Temat spotkania

Uwagi

1.

20 – 21  IX  2017r.

(środa, czwartek)

Klasy  I - VII- ( indywidualne) Zapoznanie z dokumentami szkoły-Statut, WZO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, PSO, procedury realizacji obowiązku szkolnego, regulamin korzystania z darmowych podręczników i z szafek szkolnych ( kl. 4-6)

 

2.

25 x 2017r

(środa)

Kl.I - VII – Drzwi Otwarte

Przekazanie bieżących informacji na temat wyników w nauce i zachowaniu.

 

3.

11 - 12 XII 2017r.

(poniedzialek, wtorek)

 

Kl. I-VII

Poinformowanie o przewidywanych  ocenach semestralnych.

kiermasz świąteczny

4.

31 I - 1 II 2018r. 

(środa, czwartek)

 

Kl. I-VII

( ogólne) pedagogizacja

(indywidualne) Przedstawienie wyników nauczania i wychowania   po I semestrze.

 

5.

5 IV 2018r 

(czwartek)

Kl.I -VII – Drzwi Otwarte

Przekazanie bieżących informacji na temat wyników  w nauce i zachowaniu.

 

6.

 9 - 10 V 2018r. 

(środa, czwartek)

Kl. I - VII 

Poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

 

7.

 czerwiec 2018 r.

Spotkanie dyrekcji z rodzicami na temat udziału i osiągnięć uczniów w konkursach, zawodach w bieżącym roku szkolnym.

Termin może ulec zmianie ze względu na rozstrzygnięcia konkursów