Zadania na rok 2016/2017

NASZA CODZIENNOŚĆ…

Działania podejmowane przez wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu realizowane są w oparciu o roczny plan pracy, który powstaje w oparciu o analizę potrzeb naszych uczniów oraz ich rodzin. W roku szkolnym 2016/ 2017 zaplanowano następujące działania:

CELE:

  • Ø kształtowanie humanitarnych postaw dzieci, gotowość niesienia pomocy innym,
  • Ø kształtowanie prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej,
  • Ø kształtowanie postaw prospołecznych w duchu wartości chrześcijańskich,
  • Ø wpajanie zasad higieny nauki i wypoczynku oraz higieny osobistej.

ZADANIA:

  • Ø działalność charytatywna - organizacja pomocy potrzebującym dzieciom i ich rodzinom w środowisku lokalnym,
  • Ø współpraca z organizacjami wspierającymi rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji (Caritas, Stowarzyszenie Promyk, Fundacja Serca Dookoła Świata)
  • Ø działalność informacyjna - gazetki szkolne.

 

TERMIN

ZADANIA DO REALIZACJI

WRZESIEŃ

- 21.09 Międzynarodowy dzień Pokoju - wykonanie gazetki na korytarzu szkolnym pod hasłem "Oblicza wojny"

- zaplanowanie pracy SKC i nabór nowych członków

- kwesta uliczna „Wyprawka dla Żaka”.

PAŹDZIERNIK

 

- Światowy Dzień Walki z Głodem - gazetka tematyczna  i przygotowanie akcji na terenie szkoły "Przynieś drugą kanapkę"

LISTOPAD

- porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu

- diecezjalna akcja "Zapałka nie ogrzeje"

GRUDZIEŃ

- "Słodki Mikołaj dla dzieci z Domu Dziecka" - zbiórka słodyczy

- zbiórka artykułów spożywczych dla potrzebujących – akcja "Tak, Pomagam"

- "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" - rozprowadzanie świec

STYCZEŃ

- przygotowanie gazetki "Pierwsza pomoc zimą"

- pomoc w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

LUTY

- uczestnictwo w akcji "Jałmużna Wielkopostna"

- Akcja „Liść dębu”- pomoc dla dzieci w Togo (zbiórka przyborów szkolnych)

MARZEC

- akcja zbierania słodyczy "Słodki Zając"

- wykonanie własnoręcznych kart świątecznych i ich rozprowadzenie

- loteria fantowa z okazji pierwszego dnia wiosny

KWIECIEŃ

- udział w obchodach Niedzieli Miłosierdzia Bożego - patronalnym święcie Caritas

MAJ

- kwesta uliczna w ramach współpracy z PCK

CZERWIEC

- dobre rady na udane i bezpieczne wakacje - wykonanie gazetki ściennej

- podsumowanie działalności wolontariatu