Zajęcia w świetlicy

Nauka

Podczas pobytu na świetlicy szkolnej dzieci mają możliwość odrobienia lekcji oraz przygotowania się do zajęć następnych.

Obrazy newsów: nauka_swietlica_1.jpg

Obrazy newsów: nauka_swietlica_2.jpg

Obrazy newsów: nauka_swietlica_3.jpg

Obrazy newsów: nauka_swietlica_4.jpg